Electronic Arts SportsThe circular EA Sports logo Electronic Arts FIFAThe EA Sports FIFA logo
Electronic Arts SportsThe EA Sports logo

EA SPORTS FIFA 18

Zastrzeżenia prawne dotyczące gry i oferty

OFERTA PRZEDSPRZEDAŻOWA NA EDYCJĘ STANDARDOWĄ

*WARTOŚĆ 60 PLN CENY DETALICZNEJ 1500 PUNKTÓW FIFA POINTS NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2017 R. CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.  DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE.ZESTAW DOSTĘPNY W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY EDYCJI STANDARDOWEJ STANOWI CZĘŚĆ SPECJALNEJ PROMOCJI I NIE MA WARTOŚCI GOTÓWKOWEJ. OFERTA PRZEDSPRZEDAŻOWA JEST WAŻNA DO 29 WRZEŚNIA 2017 R. I DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAMÓWIEŃ NA GRĘ FIFA 18 („PRODUKT”). ZESTAW DOSTĘPNY W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY ZAWIERA 5 DUŻYCH ZŁOTYCH PACZEK PREMIUM (1 PACZKĘ TYGODNIOWO PRZEZ 5 KOLEJNYCH TYGODNI); CRISTIANO RONALDO NA 5 MECZÓW WYPOŻYCZENIA; ORAZ 8 SPECJALNYCH STROJÓW FUT. WSZYSTKIE ELEMENTY MOŻNA WYKORZYSTAĆ TYLKO W RAMACH JEDNEGO KONTA EA W TRYBIE FIFA ULTIMATE TEAM („FUT”) W PRODUKCIE. DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE. DOSTĘP DO DODATKOWEJ ZAWARTOŚCI MOŻE WYMAGAĆ REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANIA KODU UZYSKASZ W SKLEPIE, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ KUPIONY. ABY ODEBRAĆ WSZYSTKIE 5 PACZEK, KOD TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PONADTO KOD UTRACI WAŻNOŚĆ 13 LISTOPADA 2017 R. WYKORZYSTANIE KODU W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE SPOWODUJE UTRATĘ UPRAWNIEŃ DO PACZEK PRZYNALEŻNYCH ZA TYGODNIE POPRZEDZAJĄCE TYDZIEŃ, W KTÓRYM NASTĄPIŁO WYKORZYSTANIE KODU. KAŻDA PACZKA JEST WAŻNA PRZEZ 7 DNI I MUSI ZOSTAĆ ODEBRANA W OKRESIE JEJ WAŻNOŚCI. NIEZALOGOWANIE SIĘ W FUT I NIEODEBRANIE PACZKI W DOWOLNYM TYGODNIU SPOWODUJE PRZEPADEK PACZKI PRZYNALEŻNEJ ZA DANY TYDZIEŃ. PIERWSZA PACZKA, PIŁKARZ NA WYPOŻYCZENIU ORAZ STROJE FUT ZOSTANĄ UDOSTĘPNIENI NATYCHMIAST PO WYKORZYSTANIU KODU. OFERTA JEST WAŻNA WSZĘDZIE TAM, GDZIE SPRZEDAWANY JEST PRODUKT. OFERTA NIE MOŻE ZOSTAĆ ZASTĄPIONA INNĄ OFERTĄ, WYMIENIONA ANI SPRZEDANA. W JEJ MIEJSCE NIE MOŻNA OTRZYMAĆ GOTÓWKI ANI ŻADNYCH TOWARÓW BĄDŹ USŁUG. NIE MOŻNA JEJ ŁĄCZYĆ Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKOWYMI, CHYBA ŻE ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ EA. OFERTY NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁACONYMI NA ZAWARTOŚĆ OFEROWANĄ W RAMACH PROMOCJI. OFERTA JEST NIEWAŻNA, JEŚLI STANOWI TAK PRAWO WŁAŚCIWE. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) ORAZ DOKUMENTU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE EA (privacy.ea.com/pl), A TAKŻE DOKONANIE REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. AKTUALNE INFORMACJE O PRODUKCIE ORAZ INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH TECHNICZNYCH BĘDĄ UMIESZCZANE POD ADRESEM HTTP://WWW.EA.COM/PL-PL/LEGAL. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

 

OFERTA PRZEDSPRZEDAŻOWA NA EDYCJĘ LEGACY

*WARTOŚĆ 60 PLN OKREŚLONA NA PODSTAWIE ZALECANEJ PRZEZ EA CENY DETALICZNEJ 1500 PUNKTÓW FIFA POINTS NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2017 R. CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.  DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE.ZESTAW DOSTĘPNY W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY EDYCJI LEGACY STANOWI CZĘŚĆ SPECJALNEJ PROMOCJI I NIE MA WARTOŚCI GOTÓWKOWEJ. OFERTA PRZEDSPRZEDAŻOWA JEST WAŻNA DO 29 WRZEŚNIA 2017 R. I DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAMÓWIEŃ NA GRĘ FIFA 18 („PRODUKT”). ZESTAW DOSTĘPNY W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY ZAWIERA 5 DUŻYCH ZŁOTYCH PACZEK PREMIUM (1 PACZKĘ TYGODNIOWO PRZEZ 5 KOLEJNYCH TYGODNI). WSZYSTKIE ELEMENTY MOŻNA WYKORZYSTAĆ TYLKO W RAMACH JEDNEGO KONTA EA W TRYBIE FIFA ULTIMATE TEAM („FUT”) W PRODUKCIE. DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE. DOSTĘP DO DODATKOWEJ ZAWARTOŚCI MOŻE WYMAGAĆ REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANIA KODU UZYSKASZ W SKLEPIE, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ KUPIONY. ABY ODEBRAĆ WSZYSTKIE 5 PACZEK, KOD TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PONADTO KOD UTRACI WAŻNOŚĆ 13 LISTOPADA 2017 R. WYKORZYSTANIE KODU W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE SPOWODUJE UTRATĘ UPRAWNIEŃ DO PACZEK PRZYNALEŻNYCH ZA TYGODNIE POPRZEDZAJĄCE TYDZIEŃ, W KTÓRYM NASTĄPIŁO WYKORZYSTANIE KODU. KAŻDA PACZKA JEST WAŻNA PRZEZ 7 DNI I MUSI ZOSTAĆ ODEBRANA W OKRESIE JEJ WAŻNOŚCI. NIEZALOGOWANIE SIĘ W FUT I NIEODEBRANIE PACZKI W DOWOLNYM TYGODNIU SPOWODUJE PRZEPADEK PACZKI PRZYNALEŻNEJ ZA DANY TYDZIEŃ. PIERWSZA PACZKA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA NATYCHMIAST PO WYKORZYSTANIU KODU. OFERTA JEST WAŻNA WSZĘDZIE TAM, GDZIE SPRZEDAWANY JEST PRODUKT. OFERTA NIE MOŻE ZOSTAĆ ZASTĄPIONA INNĄ OFERTĄ, WYMIENIONA ANI SPRZEDANA. W JEJ MIEJSCE NIE MOŻNA OTRZYMAĆ GOTÓWKI ANI ŻADNYCH TOWARÓW BĄDŹ USŁUG. NIE MOŻNA JEJ ŁĄCZYĆ Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKOWYMI, CHYBA ŻE ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ EA. OFERTY NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁACONYMI NA ZAWARTOŚĆ OFEROWANĄ W RAMACH PROMOCJI. OFERTA JEST NIEWAŻNA, JEŚLI STANOWI TAK PRAWO WŁAŚCIWE. DO GRY SĄ WYMAGANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA I AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) ORAZ DOKUMENTU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

PRZEDSPRZEDAŻ EDYCJI RONALDO

*WARTOŚĆ 240 PLN OKREŚLONA NA PODSTAWIE ZALECANEJ PRZEZ EA CENY DETALICZNEJ 6000 PUNKTÓW FIFA POINTS NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2017 R.  CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.  DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE.ZAMÓW EDYCJĘ RONALDO GRY FIFA 18 W PRZEDSPRZEDAŻY DO 26 WRZEŚNIA 2017 R. EDYCJA RONALDO ZAWIERA 20 DUŻYCH ZŁOTYCH PACZEK PREMIUM (1 PACZKĘ TYGODNIOWO PRZEZ 20 KOLEJNYCH TYGODNI); CRISTIANO RONALDO NA 5 MECZÓW WYPOŻYCZENIA; 8 SPECJALNYCH STROJÓW FUT; ORAZ DOSTĘP DO GRY NA 3 DNI PRZED PREMIERĄ. WSZYSTKIE ELEMENTY MOŻNA WYKORZYSTAĆ TYLKO W RAMACH JEDNEGO KONTA EA W TRYBIE FIFA ULTIMATE TEAM („FUT”) W GRZE FIFA 18 („PRODUKT”). W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PRZEDSPRZEDAŻOWYCH ZŁOŻONYCH W SKLEPACH DETALICZNYCH SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI PRZED PREMIERĄ I TERMINU ODBIORU GRY NALEŻY UZYSKAĆ W MIEJSCU ZAKUPU. W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PRZEDSPRZEDAŻOWYCH NA WERSJĘ CYFROWĄ PRODUKT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO POBRANIA Z CHWILĄ ROZPOCZĘCIA OKRESU WCZEŚNIEJSZEGO DOSTĘPU, TJ. 26 WRZEŚNIA 2017 R. DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE. DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI EDYCJI RONALDO MOŻE WYMAGAĆ REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU. ABY ODEBRAĆ WSZYSTKIE 20 PACZEK, KOD TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PONADTO KOD UTRACI WAŻNOŚĆ 26 LUTEGO 2018 R. WYKORZYSTANIE KODU W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE SPOWODUJE UTRATĘ UPRAWNIEŃ DO PACZEK PRZYNALEŻNYCH ZA TYGODNIE POPRZEDZAJĄCE TYDZIEŃ, W KTÓRYM NASTĄPIŁO WYKORZYSTANIE KODU. KAŻDA PACZKA JEST WAŻNA PRZEZ 7 DNI I MUSI ZOSTAĆ ODEBRANA W OKRESIE JEJ WAŻNOŚCI. NIEZALOGOWANIE SIĘ W FUT I NIEODEBRANIE PACZKI W DOWOLNYM TYGODNIU SPOWODUJE PRZEPADEK PACZKI PRZYNALEŻNEJ ZA DANY TYDZIEŃ. PIERWSZA PACZKA, PIŁKARZ NA WYPOŻYCZENIU ORAZ STROJE FUT ZOSTANĄ UDOSTĘPNIENI NATYCHMIAST PO WYKORZYSTANIU KODU. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) ORAZ DOKUMENTU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE EA (privacy.ea.com/pl), A TAKŻE DOKONANIE REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. AKTUALNE INFORMACJE O PRODUKCIE ORAZ INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH TECHNICZNYCH BĘDĄ UMIESZCZANE POD ADRESEM HTTP://WWW.EA.COM/PL-PL/LEGAL. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

PRZEDSPRZEDAŻ EDYCJI IKONY

*WARTOŚĆ 480 PLN OKREŚLONA NA PODSTAWIE ZALECANEJ PRZEZ EA CENY DETALICZNEJ 12000 PUNKTÓW FIFA POINTS NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2017 R. CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE.   DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE. PRZEDSPRZEDAŻ EDYCJI IKONY TRWA DO 26 WRZEŚNIA 2017 R. ZESTAW DOSTĘPNY W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY ZAWIERA 40 DUŻYCH ZŁOTYCH PACZEK PREMIUM (2 PACZKI TYGODNIOWO PRZEZ 20 KOLEJNYCH TYGODNI); 20 PIŁKARZY Z DRUŻYNY TYGODNIA NA 3 MECZE WYPOŻYCZENIA (1 PIŁKARZA TYGODNIOWO PRZEZ 20 KOLEJNYCH TYGODNI); CRISTIANO RONALDO NA 5 MECZÓW WYPOŻYCZENIA; RONALDO NAZÁRIO NA 5 MECZÓW WYPOŻYCZENIA; 8 SPECJALNYCH STROJÓW FUT; ORAZ DOSTĘP DO GRY NA 3 DNI PRZED PREMIERĄ. WSZYSTKIE ELEMENTY MOŻNA WYKORZYSTAĆ TYLKO W RAMACH JEDNEGO KONTA EA W TRYBIE FIFA ULTIMATE TEAM („FUT”) W GRZE FIFA 18 („PRODUKT”). W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PRZEDSPRZEDAŻOWYCH NA WERSJĘ CYFROWĄ PRODUKT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO POBRANIA Z CHWILĄ ROZPOCZĘCIA OKRESU WCZEŚNIEJSZEGO DOSTĘPU, TJ. 26 WRZEŚNIA 2017 R. DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI EDYCJI IKONY MOŻE WYMAGAĆ REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU. DUŻE ZŁOTE PACZKI PREMIUM MOŻNA TAKŻE ZDOBYĆ W GRZE. ABY ODEBRAĆ WSZYSTKIE 40 PACZEK ORAZ 20 PIŁKARZY Z DRUŻYNY TYGODNIA NA WYPOŻYCZENIU, KOD TRZEBA WYKORZYSTAĆ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PONADTO KOD UTRACI WAŻNOŚĆ 26 LUTEGO 2018 R. WYKORZYSTANIE KODU W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE SPOWODUJE UTRATĘ UPRAWNIEŃ DO PACZEK ORAZ PIŁKARZY Z DRUŻYNY TYGODNIA NA WYPOŻYCZENIU PRZYNALEŻNYCH ZA TYGODNIE POPRZEDZAJĄCE TYDZIEŃ, W KTÓRYM NASTĄPIŁO WYKORZYSTANIE KODU. KAŻDA PACZKA I KAŻDY PIŁKARZ Z DRUŻYNY TYGODNIA NA WYPOŻYCZENIU SĄ WAŻNI PRZEZ 7 DNI I MUSZĄ ZOSTAĆ ODEBRANI W OKRESIE ICH WAŻNOŚCI. NIEZALOGOWANIE SIĘ W FUT I NIEODEBRANIE PACZKI ORAZ PIŁKARZA Z DRUŻYNY TYGODNIA NA WYPOŻYCZENIU W DOWOLNYM TYGODNIU SPOWODUJE PRZEPADEK PACZKI I PIŁKARZA PRZYNALEŻNYCH ZA DANY TYDZIEŃ. PIERWSZA PACZKA, PIERWSZY PIŁKARZ Z DRUŻYNY TYGODNIA NA WYPOŻYCZENIU, CRISTIANO RONALDO NA WYPOŻYCZENIU, RONALDO NAZÁRIO NA WYPOŻYCZENIU ORAZ STROJE FUT ZOSTANĄ UDOSTĘPNIENI NATYCHMIAST PO WYKORZYSTANIU KODU. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) ORAZ DOKUMENTU OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE EA (privacy.ea.com/pl), A TAKŻE DOKONANIE REJESTRACJI PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. AKTUALNE INFORMACJE O PRODUKCIE ORAZ INFORMACJE O ZABEZPIECZENIACH TECHNICZNYCH BĘDĄ UMIESZCZANE POD ADRESEM HTTP://WWW.EA.COM/PL-PL/LEGAL. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU.